Nowa odsłona Błoni pod Zamkiem. Zobacz projekt (zdjęcia)

koncepcja4,klOWfqWibGpC785HlXs

Zastanawialiście się jak mogą wyglądać Błonia pod Zamkiem w Lublinie? Nowoczesny park miejski, strefy aktywności z miejscami do relaksu w formie łąk kwietnych i zielonych przestrzeni. Wszystko splecione z elementami nawiązującymi do historii tego miejsca. To obraz koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Błoni pod Zamkiem.

 

Projekt lubelskich architektów z Garden Concept, który prezentujemy poniżej obejmuje obszar ok. 40 ha. Aktualny teren opracowania – około 4 ha od Wzgórza Zamkowego do targu pod Zamkiem stanowi zaledwie wycinek pracy konkursowej.

Z prac koncepcyjnych wykluczono teren parkingu, a także działkę prywatną, znajdującą się w centrum opracowywanego obszaru. To wymusiło modyfikacje i rezygnację z części założeń koncepcji konkursowej, w tym ze stawu w centralnej części Błoni.

Projekt zmian wyglądu Błoni pod Zamkiem obejmuje utworzenie stref komunikacji, relaksu i aktywności. Przestrzeń ta ma być miejscem wypoczynku i wydarzeń kulturalnych.

– Zagospodarowanie Błoni pod Zamkiem wpisuje się w nasze działania zmian w dolinie Bystrzycy i rewitalizacji parków miejskich. Zależało nam na tym, by projekt wpisał się w historyczne sąsiedztwo z Pomnikiem Historii i panoramę Starego Miasta a jednocześnie stworzył nowoczesną przestrzeń dla mieszkańców. Priorytetem było także zachowanie istniejącej zieleni, na tym zależało także mieszkańcom – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Dużą rolę w koncepcji odgrywa zieleń, która kształtuje przestrzeń i tworzy klimat przyjazny do wypoczynku. Zdecydowano się zachować drzewostan i jednocześnie zadbano o to, by nowo wprowadzana zieleń nie przesłaniała panoramy miasta.

Projektanci zaznaczyli w swojej koncepcji cztery najważniejsze elementy: komunikację, pamięć, zagospodarowanie i mała architektura.

Komunikacja

Nowa sieć ścieżek pozwala na swobodne „przenikanie” błoni, częściowo pokrywa się z istniejącymi ciągami pieszymi, dodatkowo zostały wprowadzone liczne nowe połączenia w miejscach istniejących przedeptów lub z uwagi na nowe elementy zagospodarowania. Istotną zmianą jest wprowadzenie nowego pieszego połączenia od strony ul. Podwale (w wąskim przesmyku za zabudowaniami Zespołu Szkół).

Pamięć

Jednym z wątków projektowanej przestrzeni jest nawiązanie do historii miejsca, a więc do istniejącej tu niegdyś dzielnicy żydowskiej. Zaproponowano symboliczne zaznaczenie przebiegu ul. Krawieckiej (z płyt kamiennych tworzących ślad dawnej ulicy), rekonstrukcję dawnej studni w miejscu jej historycznej lokalizacji oraz umieszczenie w przestrzeni parku kilku pionowych przeszklonych obiektów fotograficznych.

Zagospodarowanie

Koncepcja zakłada stworzenie otwartego placu na styku Błoni i ul. Podwale z istniejącą Latarnią Pamięci, placu spotkań – w okolicy Wzgórza Zamkowego, z rekonstrukcja historyczną ceglanej studni, placu na skrzyżowaniu alejek nieopodal pomnikowej wierzby, ze zdrojem pitnym i meblami oraz placu wypoczynkowego w części południowej parku, na przedłużeniu nowego wejścia z ul. Podwale.

Zamiast stawu koncepcja przewiduje duże połacie traw ozdobnych, które falując na wietrze mają przypominać otwarty akwen. Teren Błoni ma być przeznaczony częściowo pod organizację imprez kulturalnych.

Mała architektura

Elementy małej architektury stworzą nowoczesne meble parkowe o zróżnicowanych formach (drewniane i betonowe) ławki, leżanki, wielofunkcyjne latarnie (oświetlenie + Wi-fi + monitoring) oraz kosze na odpadki – do segregacji, a także kosze na psie odchody.

Opinie i uwagi do koncepcji można przesyłać na adres [email protected] do 10 lutego. Na poniedziałek 6 lutego zaplanowane jest spotkanie konsultacyjne w tej sprawie, które odbędzie się o godzinie 17 w sali konferencyjnej na I piętrze przy ul. Bernardyńskiej 3 (Pałac Parysów). Po zakończeniu dyskusji nad ostateczną wersją koncepcji zagospodarowania Błoni firma będzie miała 8 miesięcy na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.

Koncepcja Błonia pod Zamkiem 2017.pdf

2017-01-17 17:07:32
(grafika UM Lublin)