Niezadowoleni z rządów PiS organizują w Lublinie Strajk Obywatelski

strajk

Ugrupowania niezadowolone z rządów PiS organizują w dniu 13 grudnia Lubelski Strajk Obywatelski. Organizatorzy żądają m.in. dymisji rządu Beaty Szydło, nazywając go haniebnym i publikują 13 postulatów strajku.

 

Organizatorami lubelskiego protestu jest m.in. Ogólnopolski Strajk Kobiet, Nowoczesna, Platforma Obywatelska, Komitet Obrony Demokracji i Inicjatywa Polska.

Ugrupowanie te wzywają do wspólnego protestu przeciwko władzy i uważają zarazem, że obecna władza łamie prawa obywatelskie, demoluje edukację, nie szanuje obywateli, a przede wszystkim zaprzepaszcza ćwierć wieku odbudowywania naszej pozycji w wolnym świecie.

– Przyjdźcie z flagami narodowymi, flagami swoich ugrupowań i stowarzyszeń, flagami unijnymi, przepasanymi żałobnym kirem. Pod biurami przedstawicieli tego haniebnego rządu powiedzmy głośno, że mamy dość tego co robią z naszym państwem. Poniżej postulaty pod którymi wszyscy się podpisujemy i wszyscy musimy żądać ich spełnienia – mówi Bartosz Sierpniowski.

POSTULATY STRAJKU OBYWATELSKIEGO

Dobro Polski i jej mieszkańców jest naszą podstawową troską. Tymczasem już od roku działania rządzących uderzają konsekwentnie w kolejne gwarancje demokratycznego państwa prawa oraz w interes obywateli.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że władza zwierzchnia należy do Narodu. I jako Naród, żądamy:

1. Dymisji rządu Beaty Szydło oraz uformowania gabinetu przez Jarosława Kaczyńskiego jako Prezesa Rady Ministrów;
2. Odstąpienia od działań mających na celu skrępowanie funkcjonowania instytucji państwa, w szczególności od działań paraliżujących funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów powszechnych;
3. Zaniechania działań uderzających w prawa kobiet;
4. Wycofania się rządu ze szkodliwej i nieprzygotowanej reformy oświaty;
5. Przestrzegania konstytucyjnej zasady rozdziału Państwa od Kościoła;
6. Doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji oraz doświadczenia, a nie przynależności partyjnej;
7. Konsekwentnego sprzeciwiania się wszelkim przejawom faszyzmu, nacjonalizmu oraz ksenofobii;
8. Niezależności politycznej instytucji kultury oraz mediów publicznych;
9. Bezwzględnego utrzymania wolności zgromadzeń;
10. Zachowania autonomii organizacji pozarządowych;
11. Przywrócenie pełnej władzy nad majątkiem, w szczególności nad ziemią rolną (stop groźbie nacjonalizacji) oraz podwyższenia kwoty wolnej od podatku dla wszystkich;
12. Wycofania się władz z ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej w przypadku sprzeciwu bliskich;
13. Odstąpienia od formowania Wojsk Obrony Terytorialnej w obecnym kształcie, to jest z możliwością użycia ich przeciwko obywatelom RP.

2016-12-05 12:38:52
(fot. nadesłane)