Niedźwiada: 30 obywateli Ukrainy pracowało nielegalnie w jednym z gospodarstw

PojazdSG

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej podczas kontroli jednego z gospodarstw na terenie miejscowości Niedźwiada zatrzymali trzydziestu obywateli Ukrainy, którzy pracowali nie posiadając stosownych zezwoleń. Wydano decyzje o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu.

 

Podczas przeprowadzonej 16 sierpnia kontroli w jednym z gospodarstw na terenie miejscowości Niedźwiada, funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej zatrzymali 30 nielegalnie pracujących Ukraińców.

– Żaden z zatrudnionych w gospodarstwie cudzoziemców nie posiadał dokumentów pozwalających im na legalne wykonywanie pracy tj. bez wymaganych zezwoleń na pracę lub oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. Ponadto właściciel gospodarstwa rolnego, w którym przeprowadzono kontrolę nie zawarł również z cudzoziemcami umów o pracę w wymaganej formie – informuje Wojciech Kopeć z NOSG.

W stosunku do zatrzymanych wydano decyzje o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu oraz wszczęto postępowanie w sprawie o wykroczenie z art. 120 ust. 1 i 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Za naruszenie przepisów wspomnianej ustawy zostaną skierowane wnioski do sądu o ukaranie.

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w tym roku zobowiązali do powrotu 134 cudzoziemców.

2017-08-19 18:05:16
(fot. NOSG)