Lublin zajął 5 miejsce Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych

Stworzono Ranking Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis, który porównuje 50 polskich miast pod kątem ich zrównoważonego rozwoju ocenianego w trzech obszarach: społecznym, środowiskowym i gospodarczym. Lublin zajął wysokie 5 miejsce w klasyfikacji ogólnej.

 

Pierwszą edycję raportu Ranking Polskich Miast Zrównoważonych stworzyła działająca w 70 krajach wiodąca globalna firma projektowo-doradcza Arcadis. W rankingu porównano 50 największych polskich miast. Zestawienie przygotowano na podstawie 45 wskaźników, zgrupowanych w trzech obszarach: społecznym, środowiskowym i gospodarczym. Ma ono na celu porównanie, które miasta i na jakich polach radzą sobie najlepiej. Opracowanie prezentuje ponadto ciekawe i innowacyjne projekty, dzięki czemu stanie się swoistym katalogiem dobrych praktyk dla władz miejskich.

W pierwszej trójce rankingu znalazły się kolejno Warszawa, Toruń i Wrocław. Stolica zawdzięcza swoją pozycję lidera przede wszystkim wysokim ocenom w obszarze społecznym i gospodarczym, gdyż w obszarze środowiska zajęła dopiero 44 miejsce. Na drugim miejscu uplasował się Toruń, który zachowuje równowagę między trzema obszarami zrównoważonego rozwoju: społeczeństwo 14 miejsce, środowisko 8 miejsce zaś gospodarka 6 miejsce. W skali całego raportu widoczna jest silna korelacja między dobrymi wynikami w obszarach gospodarki i społeczeństwa, a potwierdzeniem tego może być choćby Wrocław, który w kategorii społeczeństwo zajął 3 miejsce, środowisko 37 miejsce a gospodarka 2 miejsce.

Województwo lubelskie jest reprezentowane w rankingu przez jedno miasto, czyli stolicę regionu. Lublin w kategorii społeczeństwo zajął 2 miejsce, środowisko 4 miejsce a gospodarka 22 miejsce, zaś w ogólnej klasyfikacji zajął wysokie 5 miejsce. Lublin doskonale wykorzystuje swój potencjał społeczny, gospodarczy, akademicki, turystyczny i kulturalny, utrzymując pozycję lidera Polski Wschodniej. Silną stroną Lublina jest duża aktywność jego mieszkańców w kreowaniu miasta. Na jego terenie został uruchomiony Zielony Budżet, który angażuje mieszkańców w tworzenie terenów zieleni w mieście, czy też projekt „Miasto dla ludzi”, który ma na celu poprawę warunków ruchu pieszego.

Bardzo istotną rolę w zagospodarowaniu przestrzennym miasta tworzą tereny zieleni, których duży udział w powierzchni miasta znalazł odzwierciedlenie w wysokiej pozycji w rankingu. W kontekście dalszego rozwoju i ochrony tych terenów bardzo istotne będzie uwzględnienie potrzeb rozwojowych miasta, w tym rozwój budownictwa. Lublin plasuje się także w czołówce miast bardzo aktywnych w aplikowaniu o środki z Unii Europejskiej. W okresie programowania 2007-2013 w Lublinie zrealizowano inwestycje na kwotę około 3 mld zł, przy dofinansowaniu z funduszy unijnych w wysokości ponad 1,4 mld zł. Ponadto na wzrost potencjału inwestycyjnego Lublina znaczący wpływ miała Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec, Podstrefa Lublin. Po dziesięciu latach od otwarcia w jej obrębie działa 58 inwestorów dających zatrudnienie ponad 3,7 tys. pracowników, co przekłada się na stosunkowo niski poziom bezrobocia w mieście.

(fot. lublin112)
2018-03-22 19:36:44