Lublin: Będą protestować przeciwko zmianom w prawie łowieckim

62

Pod koniec tygodnia w Lublinie odbędzie się protest przeciwko zmianom w prawie łowieckim. Chodzi m.in. o przepis umożliwiający karanie osób, które utrudniają myśliwym przeprowadzenie polowania.

 

Na najbliższy piątek została zaplanowana akcja protestacyjna przed siedzibą Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie. Mieszkańcy chcą w ten sposób wyrazić swój sprzeciw dla zmian w prawie łowieckim. Za lubelską odsłonę wydarzenia odpowiedzialna jest grupa Lublin Przeciw Myśliwym. Organizatorzy przedstawią swoje postulaty, wśród których jest m.in. ochrona konstytucyjnego prawa własności poprzez możliwość skutecznego wyłączania prywatnych nieruchomości spod reżimu polowań bez potrzeby uzasadniania, zwłaszcza przed sądem; wprowadzenie obowiązku informowania o planowanych polowaniach indywidualnych i zbiorowych, w publicznie dostępnej elektronicznej książce ewidencji polowań; wykreślenie projektowanego przepisu o karaniu za „umyślne utrudnianie lub uniemożliwianie polowania” czy też zwiększenie minimalnej odległości wykonywania polowań z obecnych 100 metrów do 500 metrów od zabudowań mieszkalnych, ze względu na bezpieczeństwo ludzi.

-Podobne protesty od początku roku odbywają się w różnych polskich miastach. To reakcja na przyjętą przez Sejm nowelizację ustawy, która wprowadza kary dla osób utrudniających myśliwym polowania. Nawet, jeśli ci strzelają na czyjejś prywatnej działce. To punkt, który dotyczy każdego z nas. Prawo myśliwego stało się w Polsce nadrzędne wobec prawa nas wszystkich do swobodnego korzystania z lasów, łąk i pól oraz należytej ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Nie jest to jedyny zapis budzący kontrowersje. Nowelizacja cementuje patologie polskiego myślistwa i stwarza nowe zagrożenia oraz niepotrzebne konflikty społeczne – prawo myśliwego do polowania będzie nadrzędne wobec prawa i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony wspólnego dobra – przyrody – wyjaśnia jedna z przedstawicielek grupy aktywistów Lublin Przeciw Myśliwym.

Protestujący będą też walczyć o wprowadzenie obowiązku corocznych, regularnych badań: psychologicznych, psychiatrycznych i okulistycznych dla myśliwych; wprowadzenie zakazu polowania w obecności i przy udziale dzieci do 16 roku życia; wycofanie wprowadzanych przepisów legalizujących polowania zbiorowe we wszystkich parkach narodowych i rezerwatach przyrody; wykreślenie „kultywowania tradycji łowieckich” jako przesłanki do ustalania listy gatunków łownych; wprowadzenie obowiązkowych strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla wieloletnich łowieckich planów hodowlanych; włączenie strony społecznej do procedury zatwierdzania rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych czy też wprowadzenie zakazu dokarmiania dzikich zwierząt w celu zwiększenia bezpieczeństwa epidemiologicznego, w tym zagrożenia ASF.

Wśród kolejnych postulatów wymienić można wprowadzenie obowiązku wykazywania przez myśliwych wszystkich postrzelonych zwierząt; wprowadzenie zakazu używania amunicji wykonanej z ołowiu, która jest toksyczna dla ludzi i środowiska; wprowadzenia zakazu wykorzystywania żywych zwierząt w szkoleniu i sprawdzianach ptaków łowczych i psów myśliwskich; wprowadzenie generalnego zakazu polowań zbiorowych; wykreślenie łosia, szakala złocistego i zająca szaraka oraz 13 gatunków dzikich ptaków z listy gatunków łownych; wpisanie łosia i szakala na listę gatunków ściśle chronionych; zmiana początku okresu polowań na jelenie szlachetne z 21 sierpnia na 1 października – zaprzestanie zabijania tego gatunku w czasie godów (rykowiska) oraz prowadzenie zakazu nęcenia, zabijania przy norach i wodopojach.

W proteście może wziąć udział każdy zainteresowany. Odbędzie się on w piątek 19 stycznia, o godzinie 14.30 przy ul. Wieniawskiej 10 w Lublinie.

(fot. nadesłane)
2018-01-15 23:00:35