Lubelscy policjanci podsumowali miniony rok. Interweniowali średnio co 2 minuty 46 sekund

40

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyła się odprawa roczna, na której dokonano podsumowania pracy funkcjonariuszy z garnizonu lubelskiego w 2017 roku. Co najważniejsze, zanotowano spadek liczby przestępstw przy wzroście ich wykrywalności.

 

Spadek liczby przestępstw, w tym kryminalnych, coraz więcej ujawnianych przestępstw gospodarczych oraz wysoka wykrywalność sprawców to najistotniejsze dane podsumowujące prace policjantów pionu kryminalnego z naszego województwa. W całym 2017 roku zanotowano blisko 190 tys. interwencji, z czego stwierdzono 31 423 przestępstw. Wykrywalność wyniosła 77,6%, co daje wzrost w stosunku do 2016 roku. Co więcej, wykrywalność przestępstw w naszym regionie jest wyższa od średniej krajowej, która wynosi 72,6%.

Z ogólnej liczby przestępstw, 19 090 stanowią przestępstwa kryminalne. Z kolei 7607 to przestępstwa powszechnie uważane za szczególnie uciążliwe dla obywatela. Są to bójki i pobicia, przestępstwa rozbójnicze, kradzieże cudzej rzeczy, kradzieże samochodów, kradzieże z włamaniem, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu i uszkodzenie cudzej rzeczy. Ich liczba jest o wiele niższa niż rok wcześniej, kiedy to zanotowano 9288 tego typu czynów.

Co ważne, wykrywalność tego typu przestępstw jest bardzo duża a lubelska policja zajmuje pod tym względem II miejsce w kraju. W ubiegłym roku zanotowano 269 rozbojów, 319 bójek, 2055 kradzieży z włamaniem, 3033 kradzieży, skradziono też 117 pojazdów. W przypadku rozbojów wykrywalność wynosi 86,8%, bójek 85,3%, wpada też czterech na dziesięciu sprawców kradzieży z włamaniem i kradzieży. Z kolei w ustalaniu i zatrzymywaniu złodziei samochodów lubelski garnizon zajmuje I miejsce w Polsce przy wykrywalności 43,9%.

Policjanci zabezpieczyli również łącznie 540 kilogramów narkotyków, przy czym rok wcześniej było to 370 kg. Zlikwidowano też 140 plantacji konopi indyjskich. W postępowaniach prowadzonych przez policję zabezpieczono u podejrzanych mienie o wartości 23 693 244 zł. Przez cały rok funkcjonariusze interweniowali 188 981 razy, co oznacza, że zgłoszenia przyjmowane są średnio co 2 minuty 46 sekund.

Jeżeli chodzi o sytuację na drogach naszego regionu, po raz kolejny odnotowano spadek liczby ofiar wypadków. Ogółem doszło do 1245 wypadków, czyli o 21 mniej niż rok wcześniej. Zginęło w nich 156 osób a 1438 zostało rannych. Jest to o 22 ofiar śmiertelnych i 47 osób rannych mniej niż w 2016 roku. Niepokojący jest jedynie wzrost liczby ofiar wśród pieszych. W 2016 roku na drogach województwa lubelskiego zginęło 44 osoby piesze, w 2017 roku było ich 61. Najtragiczniejszy był listopad, kiedy to w wypadkach życie straciło 11 pieszych.

(fot. lublin112)
2018-01-21 22:00:08