Lider wiedzy i wartości: W Janowie Lubelskim wybrano ucznia, będącego wzorem i przykładem dla innych

60

Patryk Daniel, uczeń Zespołu Szkół im. W. Witosa w Janowie Lubelskim został liderem wiedzy i wartości w swojej szkole. Jego zachowanie stawiane jest na wzór dla innych.

 

W ramach akcji „Lider wiedzy i wartości – doświadczeniem budujesz pewność siebie” przyznano nagrodę i tytuł lidera Patrykowi Danielowi z Zespołu Szkół im. W. Witosa w Janowie Lubelskim. Akcja skierowana była do uczniów wybranych klas mundurowych w szkołach średnich. Przez cały rok szkolny, spośród uczniów klasy mundurowej został wybrany lider, który wyróżniał się zarówno pod względem wyników w nauce, jak i działalności dodatkowej. Musiał posiadać nienaganną postawę, odznaczać się wysoką kulturą osobistą oraz być wzorem postępowania. Liczyło się nie tylko zachowanie i aktywny udział w życiu szkoły, równie ważne było zaangażowanie w działalność prospołeczną, wolontariat lub udział w akcjach charytatywnych.

-Akcja ma na celu docenienie uczniów nie tylko za wysokie wyniki w nauce, ale również za wartości jakimi się kierują oraz za zaangażowanie w życie szkoły bądź działalność ukierunkowaną na pomoc innym” – mówi Grzegorz Basta, właściciel marki Sortmund, będącej organizatorem akcji.

Szkoły, które brały udział w akcji kształcą uczniów klas mundurowych nie tylko w zakresie podstawowego programu nauczania, ale również w zakresie wartości. Dla nich wiedza jest tak samo ważna jak wartości, gdyż jedno nie istnieje bez drugiego. To właśnie te klasy wychowują młodych ludzi, którzy następnie zasilają szeregi służb zajmujących się bezpieczeństwem.

– Dzięki takim akcjom, które promują patriotyzm, wartości, nienaganne zachowania i pomoc innym możemy być pewni, że przyszli mundurowi będą mieć silne wzorce do naśladowania – tłumaczy dyrektor szkoły Teresa Biernat.

Jak dodaje dyrektor szkoły, w wychowaniu klas mundurowych zależy im na kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży oraz szacunku dla symboli narodowych, historii i dziedzictwa kulturowego Polski. Równie ważne jest skuteczne rozwijanie umiejętności i zainteresowań w dziedzinie obronności. Dokonując wyboru ucznia brano pod uwagę wyróżniającą się postawę moralną, promującą wartości etosu służby wojskowej oraz najwyższe wyniki wyszkolenia w edukacji wojskowej.

61

62

(fot. nadesłane)
2018-06-22 19:08:33