Kolejne wnioski o wydanie zezwolenia na budowę trasy S17 Lublin – Warszawa wpłynęły do wojewody

40

Coraz bliże do rozpoczęcia prac na kolejnych odcinkach drogi ekspresowej Lublin – Warszawa. Wykonawcy złożyli do Wojewody Mazowieckiego kolejne dwa wnioski o wydanie pozwolenia na budowę trasy.

 

W czwartek na biurko Wojewody Mazowieckiego trafiły dwa wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Chodzi dokładnie o wydanie pozwolenia na budowę 15 kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S17 od węzła Lubelska do początku obwodnicy Kołbieli. Pierwszy z wniosków dotyczy węzła Góraszka, a drugi pozostałej części trasy. Otrzymanie decyzji oznacza dla wykonawcy zielone światło co do rozpoczęcia prac, w tym możliwość przejmowania nieruchomości leżących na przyszłej trasie i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej.

– Oryginał decyzji doręczony zostanie wnioskodawcy, a pozostali zainteresowani dowiedzą się o niej w drodze obwieszczeń w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim oraz w urzędach gmin przez tereny których przebiega droga. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wydaniu takiej decyzji na adres wskazany w ewidencji gruntów. Po 14 dniach od publicznego ogłoszenia informacji o wydaniu decyzji można będzie się od niej odwołać – wyjaśnia Krzysztof Nalewajko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Decyzja ZRID wskaże nie tylko teren, na którym będą zrealizowane roboty związane z budową drogi ekspresowej. Stwierdzi również przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonych na pas drogowy oraz zatwierdzi podział nieruchomości pod ten pas. Decyzja obejmie swoim zakresem nie tylko teren pod samą drogę, ale również skrzyżowania, rowy drogowe, skarpy, drogi gospodarcze, zbiorniki retencyjne czy też tzw. czasowe zajęcia pod przebudowę kolidujących instalacji.

Tymczasem trwają już pierwsze prace związane z budową drogi S17. Dzięki wydanemu zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych mogła przekazać teren pierwszego z odcinków wykonawcy. Ten zaś, nie czekając do wiosny, od razu ruszył z przygotowaniami do inwestycji. Chodzi o odcinek od węzła Kurów Zachód do węzła Skrudki. Wycinka drzew trwa też w miejscowościach: Górzno Kolonia, Gończyce, Trzcianka i w rejonie Garwolina.

Ponieważ wszyscy wyłonieni w przetargach wykonawcy zadeklarowali wybudowanie trasy w ciągu 34 miesięcy, droga ekspresowa powinna być oddana do użytku z końcem 2019 roku. Wykonawcy mają za zadanie zaprojektować trasę, uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji, wybudować drogę oraz na koniec uzyskać decyzję o dopuszczeniu jej do użytkowania. Co jest nowością w naszym regionie, nawierzchnia drogi ekspresowej będzie wykonana w technologii betonowej. Po oddaniu drogi do użytkowania, przejazd z Lublina do Warszawy zajmie niespełna 1,5 godziny. Inwestycja ma kosztować blisko 2,4 mld zł.

(fot. wideo GDDKiA)
2017-02-17 16:32:33