Kierowco używaj z głową świateł przeciwmgłowych

– Napiszcie coś o używaniu świateł przeciwmgłowych, bo chyba niektórzy kierowcy nie wiedzą do czego one służą – zaalarmował Czytelnik. Coś w tym jest, ponieważ na drodze niejednokrotnie można spotkać beztroskiego kierowcę z włączonymi światłami przeciwmgłowymi, pomimo że warunki atmosferyczne nie zmuszają do ich używania.

 

Na jesieni i zimą zapadający wcześnie zmrok oraz poranne mgły sprawiają, że znacznie pogarsza się widoczność na drodze. W takich warunkach duża część kierowców postanawia używać świateł przeciwmgłowych.

Czy zawsze warunki pogodowe uzasadniają ich użycie?

Biorąc pod uwagę obserwację tego co dzieje się na drogach, można wywnioskować, że spora część kierowców ma problem z oceną konieczności użycia tych świateł. Często kierujący włączają światła przeciwmgłowe niezgodnie z przepisami w tym zakresie. Silna czerwona barwa światła powoduje, że włączone w momencie kiedy nie powinno się ich używać, sprawiają trudności m.in. z oceną czy świeci się np. światło hamowania a w przypadku opadów deszczu światło przeciwmgłowe odbija się od mokrej jezdni, co może dezorientować innych użytkowników drogi. I sprawa najbardziej oczywista, światło to po prostu oślepia, jeżeli włączone jest przy dobrych warunkach pogodowych. Co najgorsze, niektórzy kierowcy po prostu zapominają, że mają je włączone.

Kwestię używania przednich świateł przeciwmgłowych i tylnych świateł przeciwmgłowych regulują przepisy. Warunki używania świateł przeciwmgłowych znajdziemy w art. 30 i 51 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).

Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

Art. 30. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, a ponadto:

1) kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany:

a) włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie,

b) poza obszarem zabudowanym podczas mgły dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie wyprzedzania lub omijania;

2) kierujący innym pojazdem niż pojazd, o którym mowa w pkt 1, jest obowiązany:

a) włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony,

b) korzystać z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe, jechać jak najbliżej krawędzi jezdni i nie wyprzedzać innego pojazdu.

2. Obowiązek używania świateł, o którym mowa w ust. 1, dotyczy kierującego pojazdem także podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

3. Kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m. W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła.

Używanie świateł zewnętrznych

Art. 51. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.

2. W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania, kierujący może używać świateł do jazdy dziennej.

3. W czasie od zmierzchu do świtu, na nieoświetlonych drogach, zamiast świateł mijania lub łącznie z nimi, kierujący pojazdem może używać świateł drogowych, o ile nie oślepi innych kierujących albo pieszych poruszających się w kolumnie. Kierujący pojazdem, używając świateł drogowych, jest obowiązany przełączyć je na światła mijania w razie zbliżania się:

1) pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka, przy czym jeżeli jeden z kierujących wyłączył światła drogowe – drugi jest obowiązany uczynić to samo;

2) do pojazdu poprzedzającego, jeżeli kierujący może być oślepiony;

3) pojazdu szynowego lub komunikacji wodnej, jeżeli poruszają się w takiej odległości, że istnieje możliwość oślepienia kierujących tymi pojazdami.

4. (uchylony)

5. Na drodze krętej, oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi, kierujący pojazdem może używać przednich świateł przeciwmgłowych od zmierzchu do świtu, również w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.

6. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do kierującego pojazdem, który nie jest wyposażony w światła mijania, drogowe lub światła do jazdy dziennej. Kierujący takim pojazdem w czasie od zmierzchu do świtu lub w tunelu jest obowiązany używać świateł stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu.

7. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio podczas zatrzymania pojazdu, wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego. Jeżeli zatrzymanie trwa ponad 1 minutę, dopuszcza się wyłączenie świateł zewnętrznych pojazdu, o ile na tym samym pasie ruchu, przed tym pojazdem i za nim, stoją inne pojazdy. ”

Warunki używania świateł przeciwmgłowych zastały szczegółowo uregulowane w Ustawie i lektura przytoczonych przepisów pozwoli na jednoznaczne i zgodne z przepisami ich używanie.

2015-11-12 08:10:07
(fot. lublin112.pl)