Inspekcja Transportu Drogowego znów skontrolowała kierowców w gminie Fajsławice. Jest lepiej niż było (foto)

60

Kierowca dowożący dzieci z Fajsławic do Krasnegostawu posiada już wszystkie uprawnienia niezbędne do wykonywania tego typu pracy. Nie wszczęto również postępowań administracyjnych.

 

Sprawa dotyczy naszych wcześniejszych materiałów, dotyczących sytuacji panującej w gminie Fajsławice, gdzie jeden z mężczyzn został zatrudniony jako kierowca, choć nie posiadał prawa jazdy na autobusy. Na początku listopada funkcjonariusze Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie sprawdzili należący do gminy pojazd. Kontrola wykazała, że kierowca autobusu nie posiadał prawa jazdy kat. D uprawniającego do kierowania kontrolowanym pojazdem.

Na mężczyznę nałożono wtedy mandat karny w wysokości 300 zł, czyli za wykroczenie polegające na kierowaniu pojazdem silnikowym przez osobę niemającą uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu. Nie stwierdzono innych nieprawidłowości w zakresie wykonywania przewozu drogowego osób.

– W stosunku do kierowcy nie zostało wszczęte postępowanie wykroczeniowe na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym, jak również postępowanie administracyjne w stosunku do przewoźnika, tj. Gminy Fajsławice na podstawie art. 92 a ust. 1 ww. ustawy. Przepisy prawa nie przewidują odpowiedzialności przewoźnika za naruszenie przepisów prawa o ruchu drogowym w zakresie dopuszczenia do kierowania pojazdem osoby niemającej uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu – wyjaśnia Paweł Gruszka z WITD.

Ponieważ pojawiały się informacje, że mężczyzna wciąż miał wozić dzieci, funkcjonariusze Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego ponownie odwiedzili gminę Fajsławice, aby przeprowadzić kontrolę. Wykazała ona, że tym razem nie było zastrzeżeń. Ukarany poprzednio mężczyzna posiadał już prawo jazdy kategorii D wraz z ważnymi orzeczeniami lekarskim i psychologicznym oraz uprawnieniami w zakresie wymaganych szkoleń przy przewozie osób.

(got. GITD)
2017-11-23 22:31:02