Firmy z Lublina i województwa lubelskiego na liście odbiorców soli wypadowej (INFORMUJEMY JAKO PIERWSI)

Główny Inspektor Sanitarny, po licznych prośbach fundacji PRO-TEST przekazał listę firm, które nabywały sól wypadową jako spożywczą. Jak zaznaczył Inspektor, nieświadomie i w dobrej wierze.

Przypomnijmy. Afera z solą rozpoczęła się, kiedy dziennikarze programu TVN UWAGA rok temu odkryli, że produkty spożywcze mogą zawierać sól drogową. O sprawie było głośno w całej Polsce. Dziennikarskie śledztwo odkryło wielką skalę procederu. Nie podano wtedy do publicznej wiadomości podmiotów gospodarczych, odbiorców soli wypadowej. W ubiegłym tygodniu Główny Inspektor Sanitarny wystosował oficjalne pismo wraz z listą firm, które nabywały ten produkt.

Po rozpatrzeniu wniosku Fundacji PRO-TEST z dnia 23 lutego 2013 r. o udzielenie informacji publicznej dotyczącej wytwarzania, pośredniczenia w sprzedaży oraz sprzedaży detalicznej soli i produktów spożywczych, których składnikiem jest sól wypadowa, Główny Inspektor Sanitarny przedstawił listę przedsiębiorców, u których państwowi i wojewódzcy inspektorzy sanitarni stwierdzili posiadanie lub nabycie soli pochodzącej z zakładów objętych postępowaniem prokuratorskim w sprawie wprowadzenia do obrotu jako środka spożywczego soli o przeznaczeniu przemysłowym.

W podsumowaniu pisma Główny Inspektor Sanitarny stwierdza, że produkcja polskiej żywności jest właściwie nadzorowana, dzięki czemu wprowadzane na rynek produkty są w pełni bezpieczne. Nielegalne wykorzystanie soli przemysłowej przy produkcji środków spożywczych należy traktować przede wszystkim w kontekście przestępstwa gospodarczego, a nie sanitarno-epidemiologicznego.

Inspektor zaznacza również, że w przeprowadzonej przez niezależne jednostki naukowe oraz ekspertów naukowych, na podstawie wnikliwej analizy pełnej dokumentacji, w tym wyników badań przeprowadzonych przez biegłych ekspertów wyznaczonych przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu, prowadzącą śledztwo w tej sprawie, ostatecznej ocenie ryzyka potwierdzony został brak bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi związany z ewentualnym spożyciem środków spożywczych wyprodukowanych z użyciem soli wypadowej.
Kilka godzin temu na stronach konsumenckiego czasopisma PRO-TEST pojawił się komunikat dotyczący ujawnienia listy producentów, którzy nabyli sól wypadową jako sól spożywczą. Oprócz pisma od Głównego Inspektora Sanitarnego umieszczono na stronie bazę podmiotów gospodarczych, na którym znajdują się firmy z Lublina i województwa lubelskiego będące odbiorcami soli wypadowej.

Udostępniona w Internecie lista zawiera 646 przedsiębiorców. Lista nie obejmuje producentów m.in. wyrobów mięsnych, mleczarskich i przetwórstwa rybnego. Do publicznej wiadomości, Główny Inspektor Weterynaryjny, w którego kompetencjach jest kontrola powyższych jednostek producenckich, podał jedynie przedsiębiorców, którzy dystrybuowali sól wypadową:

– Amasol Sp. z o.o. , Chełmiczki 45, 88-121 Chełmce, gm., Kruszwica

– PPHU Konsalt, Chełmiczki 45, 88-121 Chełmce

– ZPS Łojewski Sp. z o.o., ul. 23 Stycznia 2, 63-130 Książ Wlkp.

Nie znamy więc pozostałych odbiorców wymienionych branż.

Lista odbiorców z naszego regionu podanych do publicznej wiadomości przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Pismo GIS

Pełna lista odbiorców