Coraz więcej wody w Wiśle: Ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe

null

Spokojna do tej pory Wisła zaczęła szybko przybierać. W gminach nadwiślańskich ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe.

W ciągu ostatniej doby, poziom Wisły w Puławach podniósł się o 18 cm osiągając 467 cm i przekroczył stan ostrzegawczy. Pomimo że do stanu alarmowego wynoszącego 550 cm jeszcze trochę brakuje Starosta Puławski zarządził stan pogotowia przeciwpowodziowego dla Miasta Puławy oraz terenów nadwiślańskich Gminy Puławy, Gminy Kazimierz Dolny i Gminy Janowiec.

Podobne zarządzenia ogłosili Wójt Gminy Janowiec, Wójt Gminy Puławy, Prezydent Miasta Puławy oraz Burmistrz Kazimierza Dolnego. Wprowadzone zostały procedury wynikające z gminnych przeciwpowodziowych planów operacyjnych a służby ratownicze postawiono w stan pełnej gotowości.

Jednak jak zapewniono sytuacja powodziowa jest stale monitorowana i w chwili obecnej na terenach nadwiślańskich nie występuje żadne zagrożenie dla zdrowia czy też życia ludzkiego oraz mienia. Również żadne służby ratownicze nie prowadziły i nie prowadzą działań ratowniczych związanych z zagrożeniem powodziowym.

Podobna sytuacja panuje w Dęblinie. Starostwo Powiatowe w Rykach wprowadziło stały monitoring stanu wałów przeciwpowodziowych oraz urządzeń hydrotechnicznych na rzekach Wieprz i Wisła oraz poziomu wód tych rzek. W ciągu najbliższych dni w związku z przemieszczającą się falą wezbraniową zarówno na Wieprzu jak i na Wiśle od Sandomierza po Dęblin spodziewany jest wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich, powyżej utrzymującego się stanu ostrzegawczego.