KALENDARZ IMPREZ 2014

PEŁNY KALENDARZ IMPREZ W REGIONIE – KLIKNIJ

Kalendarz imprez kulturalnych
(wybrane imprezy)

http://www.lubelskie.pl/  Smakuj Życie

KWIECIEŃ

♦ Mistrzostwa Tańców Polskich w Formie Towarzyskiej „Tańczące trzewiczki”
Miejski Ośrodek Kultury, Biała Podlaska, ul. Warszawska 11, tel. 83 343-75-01, www.mok.internetdsl.pl

♦ Międzynarodowe Spotkania Chóralne
Chełmski Dom Kultury 22-100 Chełm Pl. Tysiąclecia 1, tel. 82-563 00 81; tel./fax 82-563 02 65, [email protected], [email protected]www.chdk.chelm.pl

MAJ

♦ Jazz na Kresach
Zamojskie Stowarzyszenie Jazzowe im. Mieczysława Kosza
22-400 Zamość, ul. Zamenhofa 5, tel. 84-638 60 41, 502578442, [email protected]  www.kosz.zam.pl

♦ Majówka Archeologiczna w Chodliku
Gminny Ośrodek Kultury w Karczmiskach, 20-310 Karczmiska, tel. 81-828 70 32; 81-828 70 26/ wew. 12, www.karczmiska.lubelskie.pl

♦ Ogólnopolskie Spotkania Lalkarzy
POK „Dom Chemika” w Puławach oraz WOK ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin
tel. 81-532 42 07, tel./fax 532-37-75, www.wok.lublin.pl[email protected]

♦ Widowisko Historyczne „Szturm Twierdzy Zamość z 1648 roku”
Muzeum Zamojskie, 22-400 Zamość, ul .Ormiańska 30, tel. 84 638-64-94,
[email protected], www.muzeum-zamojskie.one.pl

MAJ-CZERWIEC

♦ Nałęczowska Wiosna Kulturalna
Nałęczowski Ośrodek Kultury, Al. Lipowa 6, 20-150 Nałęczów, tel. 81-501 40 69, www.naleczow.pl/nok, [email protected]

CZERWIEC

♦ Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym
WOK, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin, tel. 81-532 42 07, 532 49 27, fax 81 532-37-75, www.wok.lublin.pl

♦ Święto Krainy Rumianku
Hołowno gmina Podedwórze. Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji mieszkańców Polesia Lubelskiego w Podedwórzu i Wójt Gminy Podedwórze, tel. 83-379 52 55, www.gmina.podedwórze.pl

CZERWIEC/LIPIEC

♦ Zamojskie Lato Teatralne
Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13, 22-400 Zamość, tel. 84 639-20-21,
[email protected]  www.zdk.zamosc.pl

LIPIEC

♦ Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Twórców Ludowych – Jabłoń
Parczewskie Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury, 21-200 ul. Żabia 24,
tel. 83-355 16 52, 83-355 15 76,

♦ Międzynarodowy Podlaski Jarmark Folkloru
MOK w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12c, 21-500 Biała Podlaska, fax 83-343 51 38, www.mok.internetdsl.pl

♦ Festiwal Artystów Filmu i Telewizji FART w Janowie Lubelskim
Janowski Ośrodek Kultury, tel.602 443 787, 15-872 46 77, ul. Jana Pawła II 3, 23-300 Janów Lubelski
www.fartfilm.janowlubelski.pl

♦ Jarmark Hetmański
Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13, 22-400 Zamość, tel. 84-639 20 21,
[email protected]www.zdk.zamosc.pl

♦ Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie w Wojciechowie
Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej, GOK, 24-204 Wojciechów, tel. 81-517 72 10, www.kowale.com.pl

♦ Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem we Włodawie
Poleskie Stowarzyszenie Folklorystyczne we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 10, 22-200 Włodawa
tel./fax 82-572 16 23, Włodawski Dom Kultury, ul. Wyzwolenia 4, 22-200 Włodawa,
tel. 82-572 17 51

♦ Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK
Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”
ul. Partyzantów 13, 22-400 Zamość, tel. 84-639 20 21, www.zdk.zamosc.pl

♦ Jarmark Holeński
Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi,
22-244 Stary Brus, tel. 82-56 07 635

♦ Ogólnopolski Zlot Kapel Podwórkowych w Parczewie
Parczewski Dom Kultury, 21-200 Parczew, ul. Bema 7a tel. 83-355 12 45, www.pdkparczew.pl

♦ Dni Krokodyla
Urząd Gminy Włodawa, 22-200 Włodawa, Al. Jana Pawła II 22, tel. 82-5721 234, 5721 235
www.gmina-wlodawa.pl

♦ Roztocze Country
Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji, 22-470 Zwierzyniec, ul. Słowackiego 2,
tel. 84-687 26 60,  www.zwierzyniec.info.pl

LIPIEC/SIERPIEŃ

♦ Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne w Lublinie
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej im. Wandy Kaniorowej, ul. I Armii Wojska Polskiego 3,
20-078 Lublin, tel. 81-532 78 43, www.zpit.lublin.pl

♦ Ogólnopolski Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych
Łęczna – Urząd Miasta, Plac Kościuszki 2, 21-010 Łęczna, tel. 81-752 11 50, www.leczna.pl

SIERPIEŃ

♦ Jarmark Jagielloński w Parczewie
Parczewski Dom Kultury, tel. 83-355 12 45, [email protected]  www.pdkparczew.pl

♦ Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi” – Kazimierz Dolny-Janowiec
03-922 Warszawa, ul. Międzynarodowa 38/40A m. 27, fax: 22-617 67 00,
[email protected],  www.dwabrzegi.pl

♦ Ogólnopolska Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu
Stowarzyszenie Filmowe CinéEuropa, ul. Radziszewskiego 16 pok. 14, 20-031 Lublin,
tel./fax: 81-53 332 01 w. 115, [email protected][email protected], www.laf.net.pl

♦ „Gryczaki” – festiwal kaszy
Janowski Ośrodek Kultury, tel. 602 443 787, 84-87-24-677, ul. Jana Pawła II 3, 23-300 Janów Lubelski

♦ Ogólnopolski Festiwal Kultury Ekologicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 23-460 Józefów na Roztoczu, ul. Krótka 9, tel. 84  687 81 22, www.ejozefow.pl

♦ Jarmark Jagielloński w Lublinie
Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin, tel.: 81-53 603 14,
fax: 81-53 603 12, [email protected], www.jarmarkjagielonski.pl

♦ „Chmielaki Krasnostawskie” Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów
Krasnostawski Dom Kultury, 22-300 Krasnystaw, ul. Okrzei 10, tel. 82-576 22 18, www.kdkkrasnystaw.pl

♦ Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Autorską „Oranżeria”
Radzyński Ośrodek Kultury i Rekreacji, 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Jana Pawła II 4,
tel. 83-352 73 14, www.radzrok.home.pl

♦ XI Letni Festiwal Filmowy
CKF Stylowy w Zamościu
ul. Piłsudskiego 36
22-400 Zamość
tel./fax: 084 639 23 13
e-mail: [email protected]
strona www: www.stylowy.net, www.filmowelato.com

SIERPIEŃ/WRZESIEŃ

♦ Międzynarodowe Warsztaty Garncarskie „Urzędów”
Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej, ul. Dzikowskiego 1, 23-250 Urzędów, tel. 81-822 50 81, www.urzedow.pl

WRZESIEŃ

♦ Festiwal Trzech Kultur
Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie, 22-200 Włodawa, ul. Czerwonego Krzyża 7, tel. 82-572 21 78, www.ftk-wlodawa.pl

♦ Międzynarodowe Spotkania Wokalistów Jazzowych
Stowarzyszenie Zamojski Klub Jazzowy im. M. Kosza, 22-400 Zamość, ul. Zamenhofa 5,
tel. 84 -638 60 42, www.kosz.zam.pl,  [email protected]

♦ Zamojskie Dni Muzyki
Polska Orkiestra Włościańska im. Karola Namysłowskiego, 22-400 Zamość, ul. Partyzantów 2
tel. 84-639 48 33, www.orkierstrawloscianska.pl

♦ „Z zagrody na jarmark i do miasteczka”
Muzeum Wsi Lubelskiej, 20-824 Lublin, Al. Warszawska 96, tel. 81-533 85 13, fax 81-533 30 51, www.skansen.lublin.pl

♦ Festiwal Otwarte Zagrody
Żeszczynka, pow. bialski, gm. Sosnówka,
Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce
[email protected]
www.otwartezagrody.org

PAŹDZIERNIK

♦ Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Konfrontacje Teatralne”
Towarzystwo Edukacji Kulturalnej, 20-007 Lublin, ul. Peowiaków 12, tel. 81-532 75 83, www.konfrontacje.pl

♦ Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej
Tarnogrodzki Ośrodek Kultury, Rynek 18, 23-420 Tarnogród, tel. 84-689 71 43

♦ Podlasie Jazz Festiwal
Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Jazzowe, Biała Podlaska, ul. Warszawska 12, tel. 83-432 48 16

LISTOPAD

♦ Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca
Towarzystwo Edukacji Kulturalnej, 20-007 Lublin, ul. Peowiaków 12, tel. 81-536 03 23, www.ltt.art.pl

GRUDZIEŃ

♦ Mikołajki Folkowe w Lublinie tel. 601 732 249, fax 81-537 51 02, www.mikolajki.folk.pl