Jak będzie wyglądał „Lasek na Sławinie”. Przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami (zdjęcia, wizualizacje)

60

W weekend w Lublinie odbyły się konsultacje społeczne i spotkanie z Radą Dzielnicy Sławin w sprawie projektu zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Sławinkowskiej w Lublinie. Projekt „Lasku na Sławinie” będzie finansowany z Zielonego Budżetu Miasta Lublin.

 

Konsultacje odbyły się w sobotę o godz. 8.30 w miejscu planowanego terenu zielonego zwanego „Laskiem na Sławinie”, a zlokalizowanego pomiędzy ul. Zbożową a ogrodzeniem Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie. W trakcie spotkania przedstawione zostały dwie koncepcje zagospodarowania. Projekt nasadzeń obejmuje zieleń, która ma towarzyszyć ciągom pieszym.

W celu ułatwienia pielęgnacji, nasadzenia obejmować będą całą szerokość przestrzeni przewidzianej pod roślinność, w tym nasadzenia całymi połaciami, płynnie przeplatające się z istniejącymi drzewami. Wybrano gatunki roślin cieniolubnych oraz gatunki o atrakcyjnym ulistnieniu, tak by „rozjaśnić” przestrzeń.

Reprezentacyjnym miejscem będzie skwer na planie koła w południowo – wschodniej części terenu. Otoczony zostanie zimozielonymi nasadzeniami o pokroju kolumnowym, na które wybrano cis pospolity. Do okrągłego skweru prowadzić będą ciągi piesze utwardzone mieszanką kruszyw mineralnych.

Projektowany skwer ma być miejscem atrakcyjnym dla posiadaczy czworonogów. Nie będzie tam zakazu wyprowadzania psów, jak ma to miejsce w Ogrodzie Saskim. Wzdłuż ciągów pieszych rozmieszczone będą kosze na psie odchody. Realizacją projektu zajmuje się pracownia architektoniczna Landgreen Architektura Krajobrazu.

Po żywej dwugodzinnej dyskusji osoby obecne na spotkaniu wybrały jedną koncepcję na podstawie której powstanie projekt szczegółowy terenu. Całość będzie harmonijne wpisana w istniejący drzewostan. Dzięki projektowi teren ten stanie się dostępny i przyjazny dla mieszkańców.

(fot. nadesłane)
2017-11-27 22:04:53