Apel o pomoc w okresie zimowym osobom bezdomnym, samotnym i starszym

Przedstawiciele lubelskich instytucji, służb miejskich i organizacji zwracają się z apelem do Mieszkańców Lublina o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby wymagające pomocy. Zwłaszcza w nadchodzącym okresie zimowym bądźmy wrażliwi szczególnie na osoby starsze, samotne, niepełnosprawne i bezdomne, przebywające w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu.

 

Osoby potrzebujące pomocy, mogą otrzymać wparcie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie m.in. w postaci opału, gorącego posiłku, zabezpieczenia potrzeb w zakresie odzieży i obuwia dostosowanych do pory roku, a także skierowania do schroniska dla osób bezdomnych lub ośrodka wsparcia. W stosunku do osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych zabezpieczane jest wsparcie w formie usług opiekuńczych, a w sytuacji gdy wymagają całodobowej opieki mogą zostać skierowane do domu pomocy społecznej.

W szczególności służbom społecznym należy przekazywać informacje dotyczące pobytu osób w miejscach niedostosowanych do zamieszkania, w tym na klatkach schodowych, dworcach, ogródkach działkowych, w węzłach ciepłowniczych czy wymiennikowniach.

W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie funkcjonuje Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Bezdomnych, mieszczący się w Lublinie przy ul. Młyńskiej 18. Placówka funkcjonuje przez cały rok, od poniedziałku do piątku. W okresie od kwietnia do października z usług Ośrodka można korzystać w godz. 8.00 – 16.00, natomiast od 1 listopada do 31 marca w godz. 8.00-18.00. Do placówki mogą zgłaszać się wszystkie osoby, które nie posiadają stałego miejsca pobytu.

Wszystkie osoby bezdomne mogą także skorzystać z pomocy w formie trwałych produktów żywnościowych, wydawanych przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.

Przeprowadzona zostanie również akcja „Gorący Patrol”. Młodzież z Regionalnego Centrum Wolontariatu od listopada wznowi pomoc dla bezdomnych, polegającą na codziennym wydawaniu ciepłego posiłku oraz trwałych produktów żywnościowych osobom przebywającym na dworcach i w noclegowniach.

Stowarzyszenie „EMAUS” od grudnia w każdą niedzielę o godzinie 14.00 będzie wydawało na Placu po Farze gorące posiłki dla ok. 200 osób.

2015-10-19 18:22:31
(fot. ilustr. lublin112.pl)